روند رسیدگی به شکایات

ASLCD A - 101 روش مکانیسم شکایت برای کد بین المللی رفتار برای ارائه دهندگان امنیت خصوصی

1. هدف

هدف از این سیاست، تشریح رویه ها و دستورالعمل های رسیدگی به شکایات در چارچوب ایین نامه بین المللی رفتار برای ارائه دهندگان امنیت خصوصی (ICoC) است.

این سیاست اجرای ماده 66 و ماده 67 قانون را پوشش می دهد که مربوط به ایجاد یک مکانیسم شکایت موثر و شفاف است.

2. دامنه

این سیاست در مورد تمام ارائه دهندگان امنیت خصوصی (PSP ها) و پرسنل انها که امضا کننده ICoC هستند، اعمال می شود. این شامل شکایات مطرح شده توسط افراد یا نهادهای تحت تاثیر فعالیت های PSP ها، از جمله مشتریان، کارکنان، پیمانکاران و جوامع محلی است.

3. تعاریف

a. شکایت: نگرانی، شکایت یا اختلاف مطرح شده توسط یک طرف اسیب دیده در مورد رفتار، اقدامات یا اثرات PSP یا پرسنل ان.

ب مکانیسم شکایت: یک فرایند رسمی برای دریافت، ارزیابی و رسیدگی به شکایات به شیوه ای عادلانه، به موقع و پاسخگو است.

4. اصول

طرزالعملهای دادرسی شکایت باید با اصول زیر هدایت شوند:

a. دسترسی: مکانیسم باید برای همه طرف های اسیب دیده، صرف نظر از وضعیت، مکان یا ظرفیت انها برای مشارکت، در دسترس باشد.

ب شفافیت: این فرایند باید شفاف باشد و اطمینان حاصل شود که همه طرف ها مراحل درگیر، جدول زمانی مربوطه و مکانیسم های به اشتراک گذاری اطلاعات را درک می کنند.

ج. انصاف: شکایات به صورت بیطرفانه و با توجه به حقوق و منافع همه طرفهای درگیر رسیدگی خواهد شد.

د پاسخگویی: PSP ها برای اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و اقدامات مناسب برای رسیدگی به شکایات و جلوگیری از حوادث اینده انجام خواهد شد.

ه محرمانه بودن: محرمانه بودن در طول فرایند شکایت حفظ خواهد شد، تا انجا که مانع حل موثر مسئله نشود.

5. ایجاد مکانیسم شکایت

الف. PSP ها باید یک مکانیسم شکایت مستقل و موثر را مطابق با ماده 66 ICoC ایجاد و حفظ کنند.

b. این مکانیسم باید به اندازه کافی منابع، کارکنان و در دسترس همه طرف های اسیب دیده باشد. پ. PSP ها باید اطلاعات روشنی را در مورد وجود و کارکرد مکانیسم شکایت به همه ذینفعان ارائه دهند.

6. ارسال و دریافت شکایات

a. PSP ها باید کانال های متعددی را برای ارسال شکایات، از جمله فرم های کتبی، ایمیل، خط تلفن یا ارسال های شخصی ایجاد کنند.

b. پس از دریافت شکایت، PSP باید دریافت را به سرعت تایید کند و اطلاعات مربوط به مراحل بعدی و جدول زمانی تخمین زده شده را به شاکی ارائه دهد.

7. ارزیابی و بررسی شکایات

a. PSP یک ارزیابی منصفانه و کامل از شکایت برای تعیین اعتبار و ارتباط ان با ICoC انجام خواهد داد.

b. اگر شکایت معتبر تلقی شود، PSP تحقیقات را برای جمع اوری تمام اطلاعات و شواهد لازم برای حل مسئله اغاز خواهد کرد.

ج تحقیقات باید توسط پرسنل واجد شرایط انجام شود که مستقل از موضوع شکایت و در قضاوت خود بی طرف باشند.

8. حل و فصل شکایات و جبران خسارت

a. هدف PSP حل و فصل شکایات از طریق گفتگو، مذاکره و اجماع در صورت امکان است.

b. قطعنامه ممکن است شامل اقدامات اصلاحی، جبران خسارت، تغییر در سیاست ها یا رویه ها یا سایر اقدامات مناسب برای رسیدگی به اثرات شکایت باشد.

ج. PSP باید قطعنامه را به شاکی به سرعت ابلاغ و انها را با اطلاعات در مورد هر گونه اقدامات انجام شده به عنوان یک نتیجه فراهم می کند.

دانلود نسخه های PDF دری و پشتو

شکایات / شکایت و تجدید نظر مکانیسم

شکایت یا شکایت بیان نارضایتی در مورد محصول، خدمات یا رفتار Axien Services Limited (ASL) است.

ASL تمام شکایات را بسیار جدی می گیرد و تمام کارکنان اموزش دیده و متعهد به اصلاح هر گونه مشکل به محض توجه به انها هستند.

به رسمیت شناخته شده است که یک مشتری یا فردی که شکایتی دارد که با رضایت کامل انها برخورد می شود، احتمالا به یک مشتری تکراری تبدیل می شود. بنابراین، ما می پرسیم که اگر شما از خدمات یا رفتاری که دریافت کرده اید یا شاهد ان هستید ناراضی هستید،

شما این را به توجه ما در اسرع وقت با صحبت کردن نزدیکترین نماینده ASL در وهله اول.

اگر این کار نتواند یک راه حل رضایت بخش را برای شما فراهم کند یا احساس می کنید نامناسب است که شکایت خود را به ان فرد برسانید، لطفا با مدیر ASL تماس بگیرید.

اقای دارن هسیون از طریق یکی از گزینه های زیر:

Call: + 44 (0) 7801 576 199

E-mail: [email protected]

Write to: 

Mr. Darren Hession,
Axien Security Limited,
25 The Crescent, Plymouth,
Devon, PL1 3AD.

هنگامی که با ما تماس می بگیرید، لطفا نام کامل، جزئیات تماس خود را به ما بدهید و یک شماره تلفن روزانه همراه با:

ASL از شما می خواهد که شکایت خود را در اسرع وقت پس از رویداد مطرح کنید تا ما فرصتی برای بررسی کامل داشته باشیم در حالی که حقایق و خاطرات این رویداد به موقع است و می تواند با دقت یاداوری شود.

مدیران شکایت شما را بررسی می کنند و ظرف پنج (5) روز کاری به شما پاسخ می دهند.

درخواست تجدید نظر پس از شکایت اولیه مطرح شده است

در صورت بعید است که شما ناراضی باقی می ماند پس از شکایت خود را بررسی شده است و تصمیم رسیده و سپس شما ممکن است شکایت خود را به مدیر دیگر ما تشدید. لطفا موارد بیشتری را برای بررسی در نظر بگیرید و به وضوح بیان کنید که چرا از تصمیم گرفته شده تا کنون ناراضی هستید. مدیر جایگزین به طور کامل تحقیق خواهد کرد و در عرض 5 روز کاری به شما پاسخ خواهد داد.

مدیر جایگزین، اقای دیوید پارکر، می تواند تماس گرفته شود:

Call: +44 (0) 7919 350 750

E-mail: [email protected]

Write to:

Mr. David Parker,
Axien Security Limited,
25 The Crescent, Plymouth,
Devon, PL1 3AD.

این اخرین مسیر تشدید تنش در شرکت ما خواهد بود. بنابراین، اگر پس از پیروی از روند شکایت داخلی ما ناراضی هستید و شکایت شما به خدماتی که در رابطه با دوره خود و دستیابی به صلاحیت خود دریافت کرده اید اشاره دارد، لطفا با انجمن بین المللی ایین نامه رفتار (ISCoCA) تماس بگیرید و سیاست شکایت انها را می توان در وب سایت خود قرار داد:

https://icoca.ch/registering-a-complaint/

اگر به شکایت خود رسیدگی کنید و از نتیجه ناراضی باشید، می توانید شکایت خود را به تنظیم کننده صلاحیت مربوطه مطرح کنید. نماینده ASL قادر خواهد بود در هر مورد به شما راهنمایی در مورد تنظیم کننده مناسب ارائه دهد و جزئیات تماس را ارائه دهد.

چطور میتونیم کمک کنیم؟

با یکی از کارشناسان امنیتی ما تماس برقرار کنید.

دوست داری بیشتر بدونی؟