شکایت و افشاگری

به صفحه افشاگر خوش امدید.

شما می توانید در زمینه های زیر را پر کنید تا ما را از هر وضعیت مطلع کنید.

این صفحه امن و محرمانه است.

هیچ یک از اطلاعات شما ثبت یا افشا نخواهد شد. شما مجبور نیستید نام و شماره تلفن خود را ارائه دهید.

اگر می خواهید با شما تماس بگیریم، لطفا این را در بخش نظرات بنویسید.

برای اینکه ما بتوانیم در اسرع وقت با وضعیتی که به شما مربوط می شود به شما کمک کنیم، لطفا زمینه های زیر را با جزئیات بیشتری که ممکن است پر کنید.

لطفا بدانید که ما هر موقعیتی را بسیار جدی می گیریم و به سرعت با شما برخورد خواهیم کرد.

فرم افشاگر